TJTA1140 Basics of Information Systems Management (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Tietohallinnon merkitys liiketoiminnalle on nykypäivänä suuri. Sen rooli on kehittynyt tukitoiminnosta kriittiseksi osaksi liiketoimintaa. Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat laajasti tietohallintoon ja sen toimintaan. Opintojaksolla käydään läpi tietohallintotoiminnon roolia ja hallintaa, tutustutaan tietohallinnon vastuualueisiin, sekä käytännön työkaluihin. Tietohallinnon toimenkuvan muutos palveluiden tuottajasta ostajaksi korostaa hankintaosaamisen merkitystä. Opintojakson aikana opiskelijat toteuttavat harjoitustyön, jossa opittuja asioita peilataan tosielämän ilmiöihin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietohallintotoiminnon organisointia ja johtamista sekä tietohallintostrategian laadintaa. Lisäksi hän tuntee IT-palvelutuotannon käytänteitä ja operatiivista toteuttamista sekä IT-hankintojen toteuttamista. Opiskelija ymmärtää tietohallinnon hyvää hallintotapaa ja tuntee tähän liittyviä viitekehyksiä ja menetelmiä. Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus tietohallinnon merkityksestä liiketoiminnalle.

Description of prerequisites

Kurssille osallistuvat opiskelijat ovat pääsääntöisesti tietojärjestelmätieteen opiskelijoita, valtaosin kandidaattiohjelman ensimmäistä vuotta suorittavia. Opiskelijoilla ei ole aiempaa ymmärrystä tietohallinnosta.

Study materials

Tenttimateriaalina toimivat luentotallenteet sekä täydentävät materiaalit.

Completion methods

Method 1

Description:
Kurssi suoritetetaan tekemällä tentti ja harjoitustyö.
Evaluation criteria:
Kurssin arviointi perustuu tenttisuoritukseen ja harjoitustyöhön.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam and practical work (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching