TAIP1107 Finnish Art History (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Perehdytään suomalaiseen taiteeseen ja suomalaisiin taidekokoelmiin kuuluvaan taiteeseen. Mielenkiinnon kohteena ovat eri aikakausien taide, taiteen tekniikat ja taideteostutkimus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee Suomen taiteen ilmiöitä historiallisessa kontekstissaan,
  • osaa analysoida suomalaista taidetta kansainvälisissä vaikutusyhteyksissä,
  • tunnistaa taiteen tekniikoita,
  • hahmottaa muuttuvan tekijyyden, taideteoslajien ja aiheiden historiaa sekä keskeisten taide-elämän organisaatioiden ja kokoelmien vaiheita Suomessa.

Literature

  • Pinx. Maalaustaide Suomessa 1–5. Osin; pakollisena taideorganisaatioita käsittelevä osio.
  • ARS. Suomen taide –sarja. Osin.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Language:
Finnish
Study methods:

Henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä. Valitaan 500 sivua artikkelitekstejä opintojakson kirjallisuuslistasta. 

Teaching