TAIP1104 History of Western Art (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

-

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • hallitsee perustiedot länsimaiden kuvataiteen ja arkkitehtuurin keskeisistä ilmiöistä,
 • jäsentää taiteen historian kronologiset kehityskulut,
 • hallitsee tyylihistorian perusteet ja tunnistaa keskeiset periodit,
 • tuntee taidehistorian keskeiset teokset ja taiteilijat, sekä
 • ymmärtää ja osaa käyttää taidehistorian terminologiaa.

Additional information

Tutustutaan länsimaiden kuvataiteen ja arkkitehtuurin historian jatkumoon sekä sen tärkeimpiin ilmiöihin, taiteilijoihin ja teoksiin varhaisista korkeakulttuureista tähän päivään.

Study materials

Suoritettaessa kirjatenttinä luetaan:

 • Salmela, Ulla (1997). Taidehistorian sanasto (sähköisenä Moodlessa)

sekä

 • Adams, Laurie Schneider (2008). A history of Western art (Rev. 4th ed.). Boston: McGraw-Hill. TAI
 • Honour, Hugh & Fleming, John (1997 tai uudemmat painokset). Maailman taiteen historia (Uud. laitos.). Helsingissä: Otava. Luetaan vain länsimaisen taiteen osuudet 

Literature

 • Honour, Hugh & Fleming, John: Maailman taiteen historia (Uud. laitos.). Helsingissä: Otava 1997.
 • Adams, Laurie Schneider: A history of Western art. Boston: McGraw-Hill 2008. (Rev. 4th ed.)
 • Salmela, Ulla: Taidehistorian sanasto, JYX http://urn.fi/URN:ISBN:951-34-0991-0
 • http://urn.fi/URN:ISBN:951-34-0991-0

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjatenttiin luetaan Salmela: Taidehistorian sanasto sekä toinen seuraavista: Adams: A History of Western Art tai Honour & Fleming: Maailman taiteen historia (länsimaista taidetta käsittelevät osuudet).
Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study materials:

Tenttiin luetaan:

 • Salmela, Ulla (1997). Taidehistorian sanasto (sähköisenä Moodlessa) 
sekä
 • Adams, Laurie Schneider (2008). A history of Western art (Rev. 4th ed.). Boston: McGraw-Hill. TAI
 • Honour, Hugh & Fleming, John (1997 tai uudemmat painokset). Maailman taiteen historia (Uud. laitos.). Helsingissä: Otava. Luetaan vain länsimaisen taiteen osuudet 

Teaching