TAIP1102 Introduction to Studying Art (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Tutustutaan kuvataiteen ja arkkitehtuurin tutkimushistoriaan ja nykytutkimukseen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kuvataiteen ja arkkitehtuurin tutkimuksen historialliset vaiheet ja tutkimusperinteet pääpiirteissään,
  • ymmärtää taiteentutkimuksen merkityksen ja mahdollisuudet nykypäivän globaalissa visuaalisessa ympäristössä,
  • hallitsee tiedonhankinnan perusteet ja
  • osaa noudattaa tieteellisen kirjoittamisen eettisiä periaatteita.

Literature

  • Elovirta, Arja & Lukkarinen, Ville (toim.): Katseen rajat. Taidehistorian metodologiaa. Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 1998.
  • Seppä, Anita: Kuvien tulkinta : menetelmäopas kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin tulkitsijalle. Helsinki: Gaudeamus 2012.
  • Ijäs, Minna; Kuusamo, Altti ja Niemelä, Riikka (toim.): Kuinka tehdä taidehistoriaa? Turku: UTU 2010.
  • Waenerberg, Annika ja Kähkönen, Satu (toim.): Taidetta tutkimaan. Menetelmiä ja näkökulmia. Jyväskylä: Kampus Kustannus 2012. Sivut 10–36.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching