SKIS6002 Research project course: Finnish as a second language. (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Toteutetaan yhteistyössä tutkimusprojekti, joka liittyy johonkin suomi toisena kielenä -alan suuntaukseen. Työskentely kattaa empiirisen tutkimusprosessin kaikki vaiheet suunnittelusta raportointiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimusprojektin ryhmässä tai parin kanssa
  • on perehtynyt johonkin suomi toisena kielenä -alan suuntaukseen
  • osaa perustella tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä valintoja
  • ymmärtää suuntauksen keskeiset teoreettiset ja menetelmälliset lähtökohdat
  • osaa kerätä, käsitellä ja analysoida aineistoa valituin menetelmin
  • osaa aikatauluttaa projektin ja työskennellä tavoitteellisesti
  • osaa esitellä tutkimusta sekä suullisesti että kirjallisesti.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen, ryhmätyöskentely, projektityö. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäolo (80 %).
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely ja projektityö.

No published teaching