NUOP1002 Adolescents, media and leisure (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältöinä ovat:

nuorten kasvuympäristöt, nuorten arjen rytmit, nuorten vapaa-ajanvietto, nuorten mediakäyttäytyminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· eritellä perheen, vertaissuhteiden ja median roolia nuorten kasvuympäristöinä,

· jäsentää ja kuvailla nuorten arkea, ajankäyttöä ja vapaa-ajanviettotapoja ja

· ymmärtää nuorten mediakäyttäytymistä ja tunnistaa sen mahdollisuuksia ja haasteita.

Study materials

1. Hakanen, T., Myllyniemi, S. & Salasuo, M. (toim.) 2019. Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtion nuorisoneuvosto. Valtion liikuntaneuvosto. Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 139. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2019/02/Lasten-ja-nuorten-vapaa-aikatutkimus-Oikeus-liikkua.-Verkkojulkaisu.pdf

2. Lahikainen, A R., Mälkiä, T. & Repo, K. (toim.) 2015. Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino.

3. Myllyniemi, S. (toim.) 2016. Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 93. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2016/01/Nuorisobarometri_2015_ISSUU.pdf

Merikivi, J., Myllyniemi, S. & Salasuo, M. (toim.) 2016. Media hanskassa. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtion liikuntaneuvosto. Nuorisoasiain neuvottelukunta. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 104. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/media_hanskassa.pdf

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointiperusteet ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä opetusohjelmassa.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Arviointiperusteet ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching