NUOP030 Adelescents and School (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältöinä ovat:

koulu moniulotteisena tilana, kouluhyvinvointi ja -viihtyvyys, koulun ja koulutuksen merkitys nuoruudessa, koulun ja nuorisotyön yhteistyö

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· tarkastella ja jäsentää koulua monimuotoisena tilana,

· tunnistaa kouluhyvinvoinnin edellytyksiä,

· tarkastella koulun merkitystä ja asemaa nykynuorten kasvuympäristönä ja nuorten sosiaalisissa suhteissa ja

· kuvailla nuorisotyön roolia ja käytänteitä koulun arjessa.

Study materials

1. Kiilakoski, T. 2016. Koulu on enemmän. Nuorisotyön ja koulun yhteistyön käytännöt, mahdollisuudet ja ongelmat. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 107. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/koulu_on_enemman.pdf

2. Manninen, S. 2018. Kouluviihtyvyys ja siihen liittyvät tekijät peruskoulussa ja toisen asteen opinnoissa. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tohtorikoulu/kasvatustieteiden-tohtoriohjelma/valmistuneet-vaitoskirjat/978-951-39-7429-9_vaitos18052018.pdf

3. Paju, P. 2016. Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 108. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/koulua_on_kaytava.pdf

4. Pekkarinen, E. & Myllyniemi, S. (toim.) 2018. Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtion nuorisoneuvosto. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 129. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_2017_WEB.pdf

5. Wang, M-T., Kiuru, N., Degol, J. & Salmela-Aro, K. 2018. Friends, academic achievement, and school engagement during adolescence: A social network approach to peer influence and selection effects. Learning and Instruction, vol. 58, 148-160.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959475217306801?via%3Dihub 

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointiperusteet ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä opetusohjelmassa.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Arviointiperusteet ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä opetusohjelmassa.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Arviointiperusteet ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching