EKTA2005 Philosophy of World Views (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

- Antiikin luonnonfilosofia ja tieteenfilosofia
- Uuden ajan ja modernin ajan tieteellinen maailmankuva ja tieteenfilosofia
- Nykytieteen merkittävimmät maailmankuvat sekä tieteenfilosofiset taustat

Learning outcomes

Opiskelija tuntee tieteellisten maailmankuvien päälinjat antiikista nykyaikaan ja osaa kuvata tieteellisten murrosten myötä käynnistyneet ajattelutapojen muutokset. Opiskelija tuntee luonnontieteiden kehityksen filosofisen taustan ja pääpiirteissään myös merkittävimpien luonnontieteellisten teorioiden pääkohdat sekä kykenee kuvaamaan teknologian kehittymisen päälinjat.

Literature

  • DeWitt, R. 2010: Worldviews: an introduction to the history and philosophy of science. Wiley-Blackwell. 1-205-19563-0 (n), 978-1-119-11898-5 (2018, 3rd ed. e-kirja)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Kirjallinen työ ja osallistuminen seminaariin, tai kirjallinen työ.
Evaluation criteria:
100% osallistuminen, poissaolojen korvaaminen kirjallisella työllä. Pisteistä 50 % on läpipääsyn raja.
Select all marked parts

Method 2

Description:
kirjallinen työ
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching