EKTA2003 World Religions (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

- Merkittävimmät maailmankatsomukset
- Monitieteinen maailmankatsomuksellisten merkitysten tarkastelu

Learning outcomes

Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan maailmankatsomuksia koskevaa opetusta ja osaa jäsentää ja tulkita maailmankatsomusten merkitystä yksilön, yhteisön ja kulttuurin näkökulmasta. Opiskelija osaa vertailla ja jäsentää uskonnollisten maailmankatsomusten henkistä ja elämänfilosofista luonnetta ja kykenee käsitteellistämään uskonnollisia merkityksiä.

Literature

  • Woodhead, L., H. Kawanami & C. Patridge (eds.): Religions in the Modern World: Traditions and Transformations 978-0-415-85881-6 (n), 978-0-415-85880-9 (s)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen tapaamisiin, kirjallinen tehtävä, verkkotentti.
Evaluation criteria:
Osallistuminen 100%, korvaaminen opettajan määrittämin kirjallisin töin. Vähintään 50% pisteistä vaaditaan läpipääsyyn.
Select all marked parts

Method 2

Description:
kirjallinen tehtävä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching