EKTA2001 Teacher Seminar (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

- Elämänkatsomustieto - oppiaineen luonne koulussa opetettavana aineena, opettaja- sekä oppijakuvat elämänkatsomustiedossa
- Pedagogiset ja didaktiset välineet katsomusaineessa
- Menetelmät elämänkatsomustiedon opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa

Learning outcomes

Elämänkatsomustiedon opettajaseminaarin käytyään opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ne elämänkatsomustiedon opintojaksot, joita opetetaan koulussa, oppiaineeseen soveltuvalla tavalla. Hän kykenee asennoitumaan katsomusaineen opettajana opiskelijoiden katsomukselliseen kehitykseen sitä tukien ja pystyy tarjoamaan eettisiä, tiedollisia ja taidollisia välineitä katsomuksellisen sivistyksen kasvuun. Opiskelija osaa ohjata maailmankatsomuksien ja ihmiskuvan kriittistä tutkimista koulumaailman puitteissa.

Additional information

Elämänkatsomustiedon opettajaseminaari on kehyskurssi, jossa käsitellään elämänkatsomustiedon luonnetta opetettavana aineena.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Osallistuminen seminaaritapaamisiin, aktiivinen osallistuminen verkkoalustalla tapahtuvaan työskentelyyn. Tapaamiset ovat kerran periodissa, ja tapaamisissa käsitellään elämänkatsomustiedon sisältöjen opettamisen didaktisia ja pedagogisia kysymyksiä, sekä opettajan ammattietiikkaa. Tapaamisissa lisäksi kehystetään rotaatiossa meneillään olevia muita elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuksia. Verkkoalustalla työskentely sisältää osallistumisen verkkokeskusteluihin sekä kirjallisten ja audiovisuaalisten materiaalien tuottamista.
Evaluation criteria:
100% osallistumisvelvollisuus; poissaolon korvaaminen opettajan antamilla kirjallisilla tehtävillä ja verkkokeskusteluun osallistumalla. Läpäisyn edellytyksenä on 50% pistemäärästä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching