EKTA180 Society, Culture and Identity (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

- Ympäristö ja kulttuuri
- Identiteetti ja maailma
- Identiteetin rakentuminen
- Merkityksellisyys ja mielekkyys
- Utopiat tulevaisuuden hahmottamisen välineenä

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa jäsentää yhteiskuntaa ja kulttuuria historiallisina prosesseina ja historiallisten prosessien tuloksina ja kykenee ymmärtämään aktiivisen kansalaisen roolin ja identiteetin kulttuurista muodostumista. Opiskelija osaa hahmottaa ja jäsentää ihmiskunnan tulevaisuuteen vaikuttavia merkittävimpiä tekijöitä.

Literature

  • Lahtinen, Mikko (toim.): Matkoja utopiaan. (Campanella, Tommaso; Bacon, Francis; Hume, David). Vastapaino 2002; ISBN: 951-768-058-9
  • Guignon, C.: On Being Authentic; ISBN: 9780203646793
  • Lehtonen, M. & O. Löytty: Erilaisuus; ISBN: 951-768-136-4

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Osallistuminen kirjapiiriin, jossa luetaan utopia-kirjallisuuden klassikoita, sekä kirjallinen työ tai verkkotentti.
Evaluation criteria:
Osallistuminen 100% tai opettajan antama korvaava kirjallinen työ. Pisteistä vähintään puolet hyväksyttyyn suoritukseen.
Select all marked parts

Method 2

Description:
kirjallinen työ
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching