BMEA005 Bachelor's Thesis (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kandidaatintutkielman eri vaiheiden suorittaminen ja tutkielman laadinta.

Suoritustavat

Ohjattu itsenäinen työskentely.
Kandidaatintutkielman laatiminen.

Learning outcomes

Opiskelija toteuttaa itsenäisesti tieteellisen tutkimuksen.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• organisoida ja toteuttaa empiirisen tutkimuksen ja kirjoittaa tieteellisen tutkielman

Additional information

3. syys- ja kevätlukukausi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching