Informaatioteknologia

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy hallinnollisista asioista ja opintojen suunnittelusta koulutuspäälliköltä:
Henna Harju

Kysy opintosisällöistä ja suoritustavoista yliopistonopettajilta: Pasi Hänninen, robotiikan ja tekoälyn opintojaksot, pasi.p.hanninen@jyu.fi

Jukka Määttälä, tietotekniikan perus- ja aineopinnot

Heli Tyrväinen, Vuorovaikutuksellinen verkko-opetus

Sanna Juutinen, Digitally Competent Educators -moduulit