Terveystieto

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen


1.Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. 
2. Suunnittele opintosi. 
3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.  
4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksi


2 Terveystiedon perusopinnot


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa. 

Opiskelusuunnitelma laaditaan opintojaksolla TTIP1002 Terveyden edistäminen.  Suosittelemmekin, että aloitat opintosi suorittamalla tämän opintojakson.


2.2 Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa

Terveystieteiden perusopinnot suoritettaan lukuvuonna 2020–2021 kokonaan etä- ja verkko-opintoina.

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.


2.3 Opintojen suoritusjärjestys perusopinnoissa

Aloita opintosi opintojaksosta TTIP1002 Terveyden edistäminen (4 op). Jaksolla laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) sekä perehdytään Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeisiin kurssisisältöjen opiskelun lisäksi.

Muuten voit suorittaa opintojaksoja pääosin haluamassasi järjestyksessä. Huomioithan kuitenkin seuraavat suositukset:

  •  Opiskele opintojakso TTMP1001 Terveystiedon perusteet ennen TERV002 Terveystiedon didaktiikan perusteet -opintojaksoa.
  • Opiskele opintojakso LBIP010 Fysiologian perusteet ennen LBIP1013 -opintojaksoa.
  • Voit itse valita suoritatko TTMP1003 Riippuvuus (3 op) vai TERV007 Kulttuuri ja terveys (3 op) -opintojakson.

Opintojen suunnittelussa voit hyödyntää opinto-oppaan Opetusohjelma-taulukkoa.


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.


3 Terveystiedon aineopinnot


3.1 Esitiedot

Ennen kun voit aloittaa aineopintotasoisia opintojaksoja, sinulla tulee olla tehtynä Terveystiedon perusopintokokonaisuus (25 op), josta vähintään arvosana hyvä (3).


3.2 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa.  Suunnitelma virittää sinua terveystiedon aineenopettajan osaamiskokonaisuuden pohdiskeluun, jota jatkat aineopintojen päätteeksi laadittavassa portfoliossa.

  • Tutustu aineopintojen tavoitteisiin ja pohdi mitä tavoitteita sinulla erityisesti on.
  • Tututustu opintojaksoihin ja laadi aikataulu opiskelullesi. Huomioi milloin opintojaksojen ilmoittautuminen alkaa.
  • Säilytä suunnitelmasi opintojesi ajan ja päivitä sitä tarpeen mukaan.
  • Mikäli haluat suunnitelmastasi palautetta, lähetä se opettajalle sähköpostitse.

3.3 Opintojen suoritusjärjestys aineopinnoissa

Aineopintojen opintojaksoja voit suorittaa pääosin haluamassasi järjestyksessä. Huomioithan kuitenkin seuraavat tarkennukset:

  • Aluksi kannattaa opiskella oppiaineessa opetettaviin sisältöihin liittyviä opintojaksoja (ravitsemus, uni, mielenterveys, seksuaaliterveys, ympäristöterveys, mallit ja teoriat).
  • Viimeisenä suoritetaan opintojakso TERV111 Asiantuntijuus terveystiedon opetuksessa.
  • Opintojakso TERV107 Opetusharjoittelu on oman terveystiedon opettajuutesi kehitysprojekti, jonka aiheen voit itse valita. Se sisältää valittuun aiheeseen tutustumista lähteiden, haastattelujen, havainnointien tai esimerkiksi kokeilujen kautta. Opintojaksolle kannattaa ilmoittautua, kun mielessä on sopiva aihe kehitysprojektia varten.

Huom. Säilytä kaikki opintojen aikana tekemäsi tehtävät, saamasi palautteet, itsearvioinnit ym. Tarvitset niitä portfoliota kirjoittaessasi opintojesi lopussa.


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.