Sosiaalityö

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen 


1. Tutustu sosiaalityön oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. 

2. Suunnittele opintosi. 

3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.  

4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


2 Sosiaalityön perusopinnot


2.1 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

JAOPP1000 Orientaatio jatkuvaan oppimiseen (1 op) ja perusopintokokonaisuuden rakenne

Aloita suunnittelemalla opintojasi: pohdi esimerkiksi omia tavoitteitasi ja valmiuksiasi opiskeluun sekä opintojesi etenemistä ja suoritusjärjestystä. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma auttaa sinua näkemään opintosi kokonaisuutena.

Opintojaksolla Orientaatio jatkuvaan oppimiseen pohdit omaa motivaatiotasi, opiskelutaitojasi, opiskeluhaasteitasi ja –mahdollisuuksiasi. Opintojaksolla saat tietoa akateemisesta opiskelusta sekä tutustut opiskelun keskeisiin tietojärjestelmiin ja arvioit niihin liittyvän ohjaustarpeen.

Ohjeet opiskelusuunnitelman tekemiseen: 


2.2 Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa

Sosiaalityön perusopinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina; poikkeuksena on STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I -opintojaksoon sisältyvä 10 työpäivän käytännön harjoittelu.

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan  Opintotarjontamme-välilehdeltä.


2.3 Opintojen suoritusjärjestys perusopinnoissa

Suositelemme, että opintojen alussa suoritat johdantojakson ja viimeisenä käytännön harjoittelun. Muuten voit vapaasti valita opintojen suoritusjärjestyksen. Opiskelusuunnitelmaa laatiessasi kannattaa huomioda, miten opetusta on tarjolla lukuvuoden aikana ja mikä on opintojaksojen suoritusaika. Voit suunnitella oman opiskeluaikataulusi tarkemmin sen mukaan, miten aikasi riittää opiskelulle ja mikä tuntuu itsestä hyvältä tahdilta. Aloita tehtävien tekeminen ja kurssimateriaaliin tutustuminen kuitenkin jo hyvissä ajoin opinto-oikeutesi aikana, että oppimiselle jää riittävästi aikaa.Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.


3 Sosiaalityön aineopinnot


3.1 Esitiedot

Voit aloittaa sosiaalityön aineopinnot, kun olet suorittanut sosiaalityön perusopinnot (25 op) tai kun olet palauttanut perusopintokokonaisuuteen kuuluvat tehtävät arvioitavaksi.

Jos olet suorittanut perusopinnot jostain sosiaalityön lähitieteestä (sosiologia, sosiaalipolitiikka, yhteiskuntapolitiikka) katso täältä tietoa hyväksiluvusta ja neuvoja opintoihin.


3.2 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

JAOPP1000 Orientaatio jatkuvaan oppimiseen (1 op) ja aineopintokokonaisuuden rakenne

Aloita suunnittelemalla opintojasi: pohdi esimerkiksi omia tavoitteitasi ja valmiuksiasi opiskeluun sekä opintojesi etenemistä ja suoritusjärjestystä. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma auttaa sinua näkemään opintosi kokonaisuutena.

Opintojaksolla Orientaatio jatkuvaan oppimiseen pohdit omaa motivaatiotasi, opiskelutaitojasi, opiskeluhaasteitasi ja –mahdollisuuksiasi. Opintojaksolla saat tietoa akateemisesta opiskelusta sekä tutustut opiskelun keskeisiin tietojärjestelmiin ja arvioit niihin liittyvän ohjaustarpeen.

Aineopintokokonaisuus koostuu sosiaalityön asiantuntijuuteen ja ammatillisiin käytäntöihin, sosiaalityön toimintaympäristöön ja tutkielmaopintoihin liittyvistä sisällöistä. Alla olevassa aineopintokokonaisuuden kuviossa kuvataan tarkemmin opintojaksoja ja niiden suoritustapoja.

Ohjeet opiskelusuunnitelman tekemiseen: 3.3 Opintojaksojen suoritustavat  aineopinnoissa

Sosiaalityön aineopinnot voit suorittaa pääosin etä- ja verkko-opintoina. Kahteen opintojaksoon sisältyy lähiopetusta, jota järjestetään lukuvuoden aikana sekä Helsingissä että Jyväskylässä. Koronapandemian aikana lukuvuonna 2020–2021 lähiopetus korvataan reaaliaikaisella verkko-opetuksella (STOA2005) ja verkko-opetuksella (STOA250). STOA7005 opintojaksolla seminaarit toteutetaan verkko-opetuksena.

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydätOpintotarjontamme-välilehdeltä.


3.4 Opintojen suoritusjärjestys aineopinnoissa

Voit tehdä sosiaalityön aineopintoja valitsemassasi järjestyksessä ottaen huomioon opintojaksolle mahdollisesti asetetut edeltävät opinnot.

  • STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op) edeltävinä opintoina on YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op).
  • Opintojakso STOA7005 Kandidaattiseminaari- ja kandidaatintutkielma (10 op) on mahdollista tehdä ylimääräisenä opintojaksona. Opintojakson suoritusajankohta on aineopintojen loppuvaiheessa (aineopintoja suoritettu vähintään 30 op) ja sen edeltävinä opintoina ovat opintojaksot YFIA200 ja STOA250.

Voit ladata yllä olevan tiedoston pdf-muodossa tästä linkistä.

Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.