Psykologia

Näin aloitan opintoni

1 Opintojen aloittaminen


  1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. 
  2. Suunnittele opintosi. 
  3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.  
  4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


2 Psykologian perusopinnot


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa. 

Opiskelusuunnitelma laaditaan opintojaksolla PSYP110 Kehityspsykologia I. Suosittelemmekin, että aloitat opintosi suorittamalla tämän opintojakson.


2.2 Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa

Psykologian perusopinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina. Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista ja niiden aikatauluista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.


2.3 Opintojen suoritusjärjestys

Suosituksena on, että psykologian perusopinnot aloitetaan PSYP110 Kehityspsykologia I (5op) opintojaksolla. Jos tämä ei sovi opiskeluaikatauluusi, voit siinä tapauksessa aloittaa myös jostakin muusta jaksosta.


3 Psykologian aineopinnot


3.1 Esitiedot

Ennen kuin voit aloittaa aineopintotasoisia opintojaksoja, sinun tulee suorittaa seuraavat opinnot:

  • Psykologian perusopinnot 25 op

3.2 Ohje henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimiseen

Aineopinnoissa ei laadita henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi tehdä halutessaan suunnitelman itselleen.


3.3 Opintojaksojen suoritustavat aineopinnoissa

Psykologian aineopinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina. Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.


3.4 Opintojen suoritusjärjestys

Opintojaksot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Yleisin tapa on numerojärjestys. Esimerkiksi jos aloitat opiskelun joulukuussa, voit aikatauluttaa opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot seuraavasti:

Ota huomioon, että joitain valinnaisia opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi.


4 Psykologian väyläopinnot
Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.