Taloustiede

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen


1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.

2. Suunnittele opintosi.

3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.

4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi


2 Taloustieteen perusopinnot


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Suosittelemme, että aloitat opintosi ilmoittautumalla maksuttomalle opintojaksolle JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op).

Tällä jaksolla pohdit opiskeluvalmiuksiasi ja tavoitteitasi sekä teet yksityiskohtaisen suunnitelman opinnoistasi: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa. Osana tätä opintojaksoa tarjoamme myös opintojesi tueksi tallenteen perehdytyksestä sekä ohjausta opintojen aloitukseen. Voit edetä opinnoissasi jo odottaessasi palautetta opintosuunnitelmastasi.


2.2 Opintojaksojen suoritustavat

Taloustieteen perusopinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina. Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.


2.3 Opintojen suoritusjärjestys

Suosittelemme aloittamaan opinnot taloustieteen peruskurssilla (KTTP2110). Rahoituksesta kiinnostuneiden tulisi taloustieteen peruskurssin jälkeen suorittaa KTTP4120 Rahoitusmarkkinat ja –instituutiot -kurssi, jolla luodaan pohja KTTP4110 Johdatus rahoitukseen -kurssille. Muuten opinnot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Tämä suoritusjärjestys ei ole pakollinen, mutta sen seuraaminen helpottaa merkittävästi opintojen suorittamista.


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.