Master's Degree Programme in Finnish Language and Culture

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

-

Learning outcomes

FM-tutkinnon suorittanut

- osaa suomen kieltä monipuolisesti kaikilla kielitaidon osa-alueilla

- tuntee suomen kielen, suomalaista kirjallisuutta ja Suomen historian ja kulttuurin tutkimusta valitsemiltaan erikoisaloilta

- hallitsee itsenäisen tutkimustyön eettiset periaatteet ja tiedonhaun käytänteet

- osaa suunnitella ja kirjoittaa laajahkon tutkielman

- hallitsee tutkielmaprosessissa tarvittavat akateemiset tekstitaidot

- osaa luoda uutta tietoa ja arvioida eettisiä kysymyksiä tutkimusprosessin eri vaiheissa

- osaa soveltaa oppimaansa käytännön työtehtäviin ja pystyy toimimaan vastuullisesti erilaisissa Suomen kielen ja kulttuurin asiantuntijatehtävissä

- hallitsee monipuolisesti alan asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot

- omaa valmiudet ylläpitää Suomen kielen ja kulttuurin asiantuntijuuttaan

- osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan.

Structure

Select min. 120 cr