SKIA216 Finnish in Grammars (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kurssilla käsitellään kielen rakenteita korostaen merkityksen ja muodon yhteispeliä ja tarkastellaan muuttuvia kielikäsityksiä ja kielioppeja.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kieliopin muuttuvina ja keskenään vaihtoehtoisina tapoina kuvata kieltä sekä osaa soveltaa erilaisia näkemyksiä kielen analyysiin
  • osaa arvioida kielioppikäsitysten soveltuvuutta puhutun ja kirjoitetun kielen käytön ja ilmiöiden tarkasteluun
  • tunnistaa ja osaa eritellä erilaisia kielioppiteorioita sekä niiden taustalla vaikuttavia kielikäsityksiä
  • pystyy tekemään ja perustelemaan käytännöllisiä ja pedagogisia ratkaisuja eri kieli- ja kielioppinäkemykset huomioiden.

Description of prerequisites

Avoimessa yliopistossa esitietona ovat suomen kielen perusopinnot tai perusopintoja vastaavat tiedot.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävät, ryhmätentti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät, ryhmätentti.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, kirjalliset tehtävät ja oppimistehtävät.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tentti.
Language:
Finnish

Teaching