YJOA2190 Management in teamwork and group dynamics (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Näkökulmia tiimi- ja ryhmätyön organisointiin ja johtamiseen

Description

Tiimit ja ryhmät, ja niiden erot. Johtaminen ja johtajuus tiimeissä ja ryhmissä. Itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen osana ryhmädynamiikkaa. Motivaatio, yhteistyö ja vuorovaikutus ryhmissä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ryhmädynamiikan merkityksen ryhmä- ja tiimityön organisoinnissa ja toteutuksessa, sekä motivoinnin merkityksen tiimin/ryhmän tavoitteiden saavuttamiselle. Samoin opiskelija ymmärtää tiimin ja ryhmän väliset eroavaisuudet organisoitumisen muotona. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tiimin/ryhmän elinkaaren vaiheet, ja osaa suhteuttaa sovellettavia johtamiskäytänteitä elinkaaren suhteen.

Additional information

Description of prerequisites

Opiskelijalla on ymmärrys oman tieteenalan peruskäsitteistä. 

Study materials

Luentomateriaalit, kurssikirjallisuus ja opettajan nimeämä kokoelma tutkimusartikkeleita.

Literature

  • Burke, R. & Barron, S. 2014. Project management leadership: Building creative teams. 2nd Ed (e-kirja). Hoboken, NJ: Wiley.
  • Pearce, C. L. & Conger, J. A. 2003. Shared Leadership: Reframing the Hows and Whys of Leadership (e-kirja). London: Sage.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Tarkennetaan vuosittain opetusohjelmassa
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tarkennetaan vuosittain opetusohjelmassa
Study methods:

Tarkennetaan vuosittain opetusohjelmassa

No published teaching