TTMP1003 Riippuvuus (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021

Description

Sisältö

Riippuvuus ja sen kehittyminen
Keskeiset aine- ja toiminnalliset riippuvuudet
Riippuvuuksien tuottamat haitat yksilö, yhteisö ja yhteiskuntatasolla
Nuorten aineriippuvuuksien erityispiirteet
Riippuvuuksien syntymisen ehkäisy ja päihteettömyyden edistäminen nuorilla

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • määritellä ja käyttää riippuvuuteen liittyviä keskeisiä käsitteitä

  • kuvata riippuvuuden syntymistä sekä perimän ja ympäristön vaikutusta riippuvuuden kehittymiseen

  • kuvata päihteiden käytön terveysvaikutuksia

  • eritellä riippuvuutta aiheuttavia tottumuksia terveyttä kuluttavina tekijöinä

  • tarkastella nuorten päihteiden käytön ehkäisyä eri tasoilla 

Additional information

Liikuntatieteellinen tiedekunta: Syyslukukausi ja/tai kevätlukukausi 

Study materials

Aalto, M., Alho, H., Kiianmaa, K. & Lindroos, L. Alkoholiriippuvuus. (toim.). 2015. 3. uudistettu painos. Duodecim. (sivut 1-62, 103-245)

Heloma, A., Kiianmaa, K, Korhonen, T. & Winell, K. (toim.) 2017. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus. 1. painos. Duodecim. (sivut 1-112)

Tammi, T., Raento P. (toim.) 2013. Addiktioyhteiskunta: Riippuvuus aikamme ilmiönä. Gaudeamus (sivut 7-71; 147-164) 

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Itsenäinen opiskelu
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen opiskelu
Oppimistehtävä

Study materials:

Aalto, M., Alho, H., Kiianmaa, K. & Lindroos, L. Alkoholiriippuvuus. (toim.). 2015. 3. uudistettu painos. Duodecim. (sivut 1-62, 101-245)

Heloma, A., Kiianmaa, K, Korhonen, T. & Winell, K. (toim.) 2017. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus. 1. painos. Duodecim. (sivut 1-112)

Tammi, T., Raento P. (toim.) 2013. Addiktioyhteiskunta: Riippuvuus aikamme ilmiönä. Gaudeamus (sivut 7-71; 147-164) tai valikoima artikkeleita riippuvuuksista

Teaching

x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Language:
Finnish
Study methods:

 

Study materials:

Ilmoitetaan toteutuksen Moodle-sivuilla.

Teaching