TSAS7033 Tiedustelutuotteet ja tiedolla johtaminen (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

TSAS7033 Tiedustelutuotteet ja tiedolla johtaminen

Description

Sisältö

Päätöksentekojärjestelmä ja kokonaisturvallisuus.

Tiedolla johtaminen ja ennakoiva tilannetietous.

Kuvaustiedustelu IMINT. 

Analyysimenetelmät ja niiden käyttö eri toimintaympäristöissä.

Tulevaisuuden tutkimus ja ennakointi globaalissa ympäristössä.

Suoritustavat

Luennot 24 h, harjoitustyö, kirjatentti

Arviointiperusteet

Tentti (kirjat + luennot) ja hyväksytty ryhmätyö 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) osaa tuottaa
tiedustelukysymyksen perusteella sekä analysoidun
aikarajatun että kohderaportin, 2) osaa hyödyntää
kaupallisia tiedustelukuvia, 3) osaa käyttää analyysimenetelmää
kerätyn datan käsittelyyn ja raportointiin,
4) tietää kokonaisturvallisuuden merkityksen,
päätöksenteon ja rakenteen sekä ymmärtää
tiedustelutiedon merkityksen päätöksenteon
tukena ja osaa tuottaa päätöksentekoa tukevan raportin
5) ymmärtää tiedon ja ennakoivan tilannetiedon
merkityksen johtamisessa 6) ymmärtää tulevaisuuden
tutkimuksen perusteet ja ennakoinnin
merkityksen

Additional information

Kurssin TSAS7033 voi suorittaa etäopiskeluna pl ryhmätyön esittely, jolloin opiskelijan on oltava paikalla. Luentomateriaali ja luentotallenteet ovat Moodlessa. 

Description of prerequisites

TSAS7032

Compulsory prerequisites

Study materials

Luentomateriaali ja kirjat 

-Philip E Tetlock: Superforecasting, The art and science of prediction, 2015 -tai suomeksi Superennustajat


-Mark M Lowenthal: Intelligence; From Secrets to Policy

Literature

  • Philip E Tetlock: Superforecasting, The art and science of prediction, 2015, Crown Publisher, 340 s.
  • Mark M Lowenthal: Intelligence; From Secrets to Policy

Completion methods

Method 1

Description:
Kurssin TSAS7033 voi suorittaa etäopiskeluna pl ryhmätyön esittely, jolloin opiskelijan on oltava paikalla. Luentomateriaali ja luentotallenteet ovat Moodlessa.
Evaluation criteria:
Tentti
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching