TSAS7032 Tiedusteluanalyysi I (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Tiedusteluanalyysin perusteet. 

Kilpailevien hypoteesien menetelmä (ACH) tiedusteluanalyysissa 

Intelligence failure. 

Avointen lähteiden tiedustelu.

 Diplomatia ja tiedustelu. 

Liiketoimintatiedustelu

Suoritustavat

Luennot 24 h, kirjallisuus ja oppimistehtävä

Arviointiperusteet

Tentti (luennot + kirjat) sekä hyväksytty ryhmätyö  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

1) Tietää tiedusteluanalyysin perusteet ja työmenetelmiä2) Tietää onnistuneita ja epäonnistuneita tiedustelutapauksia ja osaa arvioida missä tiedusteluprosessin vaiheessa mahdollinen epäonnistuminen tapahtui

3)Osaa käyttää avointen lähteiden tiedustelun hakumenetelmiä

4) tietää miten tiedustelu liittyy diplomatiaan

5) Tietää liiketoimintatiedustelun perusteet (Business intelligence) 


Additional information

Kurssin TSAS7032 voi suorittaa etäopiskeluna pl ryhmätyön esittely, jolloin opiskelijan on oltava paikalla. Luentomateriaali ja luentotallenteet ovat Moodlessa. 

Description of prerequisites

Tiedustelun perusteet TSAS7031 

Compulsory prerequisites

Study materials

Luentomateriaali ja kirjat (löytyvät myös e-kirjoina) 

Literature

  • Don McDowell: Strategic Intelligence : A Handbook for Practitioners, Managers, and Users, 2009
  • George, Robert & Bruce, James: Analyzing Intelligence. Georgetown University Press. 2008 (tai uudempi)

Completion methods

Method 1

Description:
Kurssin TSAS7032 voi suorittaa etäopiskeluna pl ryhmätyön esittely, jolloin opiskelijan on oltava paikalla. Luentomateriaali ja luentotallenteet ovat Moodlessa.
Evaluation criteria:
Tentti (luennot + kirjat) sekä hyväksytty ryhmätyö
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching