TSAS7031 Tiedustelun perusteet (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

TSAS7031 Tiedustelun perusteet

Description

Sisältö

Tiedustelun historia. Informaation hallinta ja sen merkitys
yrityksissä, organisaatioissa ja yhteiskunnissa. Tiedusteluprosessi
ja tiedusteluympyrä. Tiedustelulajit. Avointen lähteiden tiedustelu (OSINT). 

Suoritustavat

Luennot 24 h, kirjallisuus ja tentti 

Arviointiperusteet

Tentti (kirjat + luennot)

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee tiedustelun
historian pääkohdat ja sen merkityksen historian tapahtumissa,
2) tietää, mitä tarkoittaa informaation hallinta
ja mikä on sen merkitys organisaatioissa ja yhteiskunnassa,
3) tuntee tiedusteluprosessin, 4) ymmärtää tiedusteluprosessin
eri osien merkityksen. Lisäksi opiskelija
5) tuntee eri tiedustelulaji sekä niiden vahvuudet ja heikkoudet,
6) tuntee avointen lähteiden tiedustelun
perusteet.

Additional information

Kurssin voi suorittaa etäopiskeluna. Luentotallenteet ja luentomateriaali julkaistaan Moodlessa. 

Description of prerequisites

Suoritettu alempi korkeakoulututkinto.

Study materials

Luentomateriaali ja kirjat McDowell ja Lowenthal

Literature

  • Don McDowell: ”Strategic Intelligence : A Handbook for Practitioners, Managers, and Users”, 2009, Scarecrow Press, sivut 1-29, 103-212
  • Lowenthal, M & Clark, R: The 5 Disciplines of Intelligence Collection, SAGE 2016

Completion methods

Method 1

Description:
Kurssin voi suorittaa etäopiskeluna. Luentotallenteet ja luentomateriaali julkaistaan Moodlessa.
Evaluation criteria:
tentti
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching