TIEA219 Game Design (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojakso perehdyttää opiskelijan pelisuunnittelun osa-alueisiin, esim. pelimekaniikka, pelikokemus, kenttäsuunnittelu, pelinarratiivi. Johdanto pelisuunnitteluun, pelikonseptin laatiminen ryhmätyönä. Konseptissa on huomioitu pelilliset, tietotekniset, taiteelliset ja kaupalliset näkökulmat.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija
- tuntee erilaisia pelisuunnittelun metodeja
- osaa soveltaa pelisuunnittelun metodeja aitoihin suunnittelutehtäviin

Recommended prerequisites

Study materials

Opettajan ilmoittama oppimateriaali.

Literature

  • Adams, Ernest, Fundamentals of Game Design
  • Schell, Jesse, The Art of Game Desing: A Book of Lenses
  • Fullerton, Tracy, Game Design Workshop
  • Totten, Christopher W., Architectural Approach to Level Design
  • Swink, Steve, Game Feel

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, tehtävät ja projektityö.

Teaching