TERV007 Contents of Health Education I - Culture and Health (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021

Description

Sisältö

Terveyden ja hyvinvoinnin kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset ja historialliset tekijät
Terveyden eriarvoisuus
Kulttuurinen herkkyys
Sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen pääoma
Medikalisaatio
Monikulttuurisuuden haasteet terveyden edistämisessä

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tarkastella terveyteen ja hyvinvointiin yhteydessä olevia kulttuurisia, sosiaalisia, taloudellisia ja historiallisia tekijöitä
  • kuvata terveyden eriarvoisuutta sekä siihen johtavia syitä
  • selittää terveyden monimuotoisuuden tuottamia haasteita terveyden edistämisessä 

Additional information

Liikuntatieteellinen tiedekunta: Kevätlukukausi

Study materials

Karvonen, S., Kestilä, L., Mäki-Opas, T. (toim.). 2017. Terveyssosiologian linjoja. Gaudeamus (sivut 19-106, 143-170, 227-242).

Muu opintojakson materiaali

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Seminaari 10 h, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä (pohjautuu seminaareihin ja kirjallisuuteen)
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching