SVKP254 Finnish Sign Language 2 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla harjoitellaan suomalaisen viittomakielen taitoja eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen kautta ja opintojakson tavoitteena on saavuttaa B2-taso. Lisäksi opintojaksolla kehitetään ja syvennetään viittomakielen tuottamis- ja ymmärtämistaitoja. Perehdytään viittomakieliseen vuorovaikutukseen ja siinä esiintyviin ilmiöihin mm. suomalaisen viittomakielen korpusaineiston ja erilaisten teknologisten ratkaisujen kautta. Opintojaksoon kuuluu kieliharjoitteluosuus.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa käyttää videonanalyysiohjelmaa (ELAN) oman ja muiden viittomisen analysoimiseen
  • osaa kehittää omaa viittomistaan annetun palautteen perusteella tavoitteena viittomakielen kieliasiantuntijana toimiminen erilaisissa tilanteissa
  • ymmärtää, tunnistaa ja hallitsee viittomakielisen vuorovaikutuksen konventioita
  • pystyy seuraamaan viittomakielistä ryhmäkeskustelua ja osallistumaan siihen aktiivisesti
  • osaa valmistella lyhyen viittomakielisen esityksen havaintovälineitä käyttäen
  • osaa käyttää eettisesti vastuullisella tavalla suomalaisen viittomakielen korpusmateriaalia oman oppimisen tukena
  • osallistuu aktiivisesti viittomakieliyhteisöön myös yliopiston ulkopuolella
  • ymmärtää kieliharjoittelun hyödyn oman viittomakielen taidon kehityksen tukena.

Osaamistavoitteet määärittävät arvosanan 3.

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Opintojakso voidaan suorittaa itsenäisenä työskentelynä vain poikkeustapauksessa.
Evaluation criteria:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Finnish, Sign language

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Language:
Finnish, Sign language
No published teaching