SVKP253 Finnish Sign Language 1 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla harjoitellaan suomalaisen viittomakielen taitoja eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen kautta ja opintojakson tavoitteena on saavuttaa valmiudet käyttää ja ymmärtää suomalaista viittomakieltä B1-tasoisesti. Lisäksi opintojaksolla kehitetään viittomakielen tuottamista, ymmärtämistä ja vuorovaikutusta. Perehdytään erilaisiin keinoihin, joiden kautta voidaan kehittää omia viittomakielen taitoja. Harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista. Opiskelija saa perusvalmiudet ja -taidot viittomakielen videotallennukselle.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on saanut valmiudet omien viittomakielen taitojen kehittämiselle
 • osaa vastaanottaa palautetta omasta viittomisesta ja antaa rakentavaa palautetta muiden viittomisesta
 • tietää eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen eri kielitaitotasot ja osaa arvioida omaa kielitaitoa eurooppalaisen viitekehyksen kautta
 • osaa kertoa omasta taustastaan ja opiskelualastaan suomalaisella viittomakielellä
 • tietää erot muodollisen ja epämuodollisen viittomisen välillä sekä erilaisia keinoja tuottaa tarinoita viittomakielellä
 • ymmärtää viittomakielellä tuotettuja tarinoita
 • osaa tuottaa viitottuja tekstejä videolle ja tietää viittomakielisen videotallenteen laatukriteerit
 • on tutustunut erilaisiin viittomakielisiin teksteihin
 • ymmärtää kontekstin ja kehollisuuden merkityksen viittomisen tuotossa ja ymmärtämisessä
 • osaa seurata ja osallistua erilaisiin viittomakielisiin keskusteluihin
 • ymmärtää hyvän kielitaidon merkityksen erilaisissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.


Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ
Select all marked parts

Method 2

Description:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti vain poikkeustapauksessa.
Evaluation criteria:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Language:
Finnish, Sign language
No published teaching