SKIA067 Updating Studies (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Päivitystehtävät koskevat niitä opiskelijoita, joiden suomen kielen aineopintojen tai suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintojen pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa. Tehtävien tarkoituksena on ajantasaistaa kielitietoutta, ja niihin sisältyy suomen kielen rakennetta ja pedagogista kielitietoutta koskevia harjoituksia. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa analysoida suomen kielen rakennetta ajantasaisen kielikäsityksen mukaisesti
  • ymmärtää pedagogisen kielitiedon roolin ja merkityksen äidinkielen opetuksessa. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
oppimistehtävä 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item