PSYY1000 Mysteries of the human mind (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Tutustuminen psykologian eri osa-alueisiin

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt psykologian sisältöihin yliopisto-opintojen näkökulmasta seuraavilla osa-alueilla: kehityspsykologia, persoonallisuuspsykologia, kliininen psykologia, neuropsykologia ja kognitiivinen psykologia sekä psykologian tutkimusmenetelmät.

Additional information

Sisältö suunnitellaan kevään 2020 aikana. Kyseessä on avoimen yliopiston järjestämä opintojakso.

Study materials

Erikseen ilmoitettava kirjallisuus ja artikkelit

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching