PSYA5005 Preventions and Interventions for Violence in Close Relationships (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

1. Työskentelyn kohteiden määrittely: yksilö, pari, ryhmä, yhteisö hoidon kohteena; vai rooli väkivallassa: tekijä, uhrit ja todistajat,

2. Väkivallan tunnistaminen ja puheeksiotto,

3. Mitä tutkimusnäyttö kertoo lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja hoidon mahdollisuuksista eri kohderyhmillä,

4. Väkivallan hoidolliset interventiot ja niiden teoreettiset orientaatioperustat

  • yksilön
  • parisuhteen
  • perheen ja
  • yhteisön näkökulmat huomioiden - verkostoituva työote,

5. Koulutukselliset interventiot,

6. Terapeuttiset interventiot,

7. Auttavat yhteiset tekijät väkivallan hoidossa

8. Hyviä käytäntöjä eri kohderyhmillä - kotimaisia ja kansainvälisiä toimintamalleja.

Learning outcomes

Jakson käytyään opiskelija:

  • tunnistaa väkivallan seulonnan menetelmiä ja osaa soveltaa niitä
  • tunnistaa keskeisiä tekijän, uhrien ja sivullisten auttamiseen liittyviä traditioita
  • hallitsee turvallisuuden ylläpitämiseen liittyviä kysymyksenasetteluja ja tunkeutumattomia haastattelumenetelmiä.

Description of prerequisites

Suositellaan: Väkivaltatutkimus, johdanto

Recommended prerequisites

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Verkkoluennot, kirjallisuus ja oppimistehtävät (luentopäiväkirja ja oppimispäiväkirja). Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching