LTKY1004 Physical activity of the population and the formation of sport culture (2–5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan väestön liikuntakäyttäytymistä eri ikä- ja väestöryhmissä. Keskeisenä tarkastelun kohteena on se, miten suomalaiset liikkuvat ja miten liikuntakulttuuri muotoutuu Suomessa yhteiskunnan eri sektoreilla. Lisäksi opintojaksolla perehdytään monitieteisesti liikunnan ja urheilun keskeisiin käsitteisiin sekä käydään läpi liikuntasuositukset ja niiden terveysperusteet.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee liikunnan ja urheilun peruskäsitteet liikunta- ja terveystieteiden näkökulmista.
  • tuntee liikuntasuositukset ja niiden terveysperusteet eri ikäisille sekä sovellukset erityisryhmille.
  • tietää liikuntakäyttäytymisen ja urheilun trendit eri ikäisillä ja eri väestöryhmissä.
  • hahmottaa kansallisen liikuntakulttuurin kehityksen sekä eri yhteiskuntasektorien (julkinen, yksityinen ja kansalaistoiminta) työnjaon.

Additional information

Liikuntatieteellinen tiedekunta: Syyslukukausi

LPE: Kurssin laajuudesta 3 op kirjataan liikuntapedagogiikan pääaineopiskelijoille integroituihin opettajan pedagogisiin opintoihin (LTKYxxxx Väestön liikuntakäyttäytyminen).

Study materials

Luentomateriaalit sekä muu luennolla jaettava materiaali

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Suoritustapa 1 on tarkoitettu niille lpe-opiskelijoille, jotka tekevät kasvatustieteen perusopinnot integroituina opintoina. Tämä suoritustapa on se, jonka suurin osa lpe-opiskelijoista tekee.
Evaluation criteria:
Ryhmätentti 100%
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts

Method 2

Description:
Osallistuminen luennoille (32 t) (2 op) ja itsenäistä työskentelyä (orientoiva tehtävä, luentopäiväkirja) (2 op) sekä ryhmätentti (1 op)
Evaluation criteria:
Ryhmätentti 100%
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen luennoille (32 tuntia).

Teaching

x

Exam (1 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssin arvosana muodostuu 100 % ryhmätentin arvosanasta.
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Luentojen yhteydessä suoritettava orientoiva tehtävä.

Teaching

x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Luentojen yhteydessä suoritettava luentopäiväkirja.

Teaching