JOUA1014 Feature and Opinion Journalism (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla analysoidaan ja harjoitellaan feature-journalismiin ja mielipidejournalismiin kuuluvien juttutyyppien kirjoittamista. Harjoituksissa keskitytään erityisesti tarinallisten juttutyyppien ideointiin, ilmaisuun, rakenteeseen, rajaukseen ja jännitteen rakentamiseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät sekä vertaispalautteen anto.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä kirjallisten tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.


Learning outcomes

Opiskelija

  • tuntee feature-journalismin ominaispiirteet ja osaa toteuttaa feature-journalistisia juttutyyppejä, kuten ilmiöjuttuja, reportaaseja, henkilökuvia ja uutisfeatureita
  • tuntee mielipidejournalismin ominaispiirteet ja osaa kirjoittaa lajityyppiin kuuluvia tekstejä, kuten uutiskommentteja, kolumneja, pakinoita, journalistisia blogeja, arvosteluja ja pääkirjoituksia
  • kehittää omaa ilmaisuaan ja ääntään feature- ja mielipidejournalismiin kuuluvissa tekstityypeissä
  • hallitsee feature-journalismin edellyttämät erityiset haastattelu- ja havainnointitekniikat
  • osaa antaa journalistisesti relevanttia palautetta eri genreihin kuuluvista teksteistä.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi.

Literature

  • Ajankohtaisia tutkimusartikkeleita
  • Lassila-Merisalo 2020. Tarinallinen journalismi. Vastapaino.
  • Jaakkola 2013. Hyvä journalismi: Käytännön opas kirjoittajalle, s. 192–271. Kansanvalistusseura.
  • Upola 2018. Livenä ja läsnä — Verkon uudet juttutyypit. Art House.

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta: 2. vuosi
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä kirjallisten tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä kirjallisten tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät sekä vertaispalautteen anto.

Teaching