JAOPP1000 Orientation to continuous learning (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla opiskelija pohtii opiskelunsa pää- ja välitavoitteita sekä omaa motivaatiotaan. Lisäksi opiskelija tarkastelee omia opiskelutaitojaan sekä elämässään olevia voimavaroja ja haasteita, jotka edistävät tai saattavat estää opiskelua. Opintojakso sisältää oman toiminnan harjoituksia, joiden avulla opiskelija voi lisätä itsemyötätuntoaan ja minäpystyvyyden kokemustaan sekä oppia tekemään tietoisia, opintojaan edistäviä valintoja. Tavoitteena on, että opiskelijan pystyvyyden kokemus opintoihin kasvaa.

Lisäksi jakson aikana tutustutaan opiskelun keskeisiin tietojärjestelmiin ja tehdään ohjaustarvearvio. Tavoitteena on, että opiskelija uskaltaa tarttua opintoihin innostuneena, oppii hyödyntämään erilaisia välineitä ja kanavia edistääkseen opintojaan ja osaa hakea ohjausta ja neuvoa niitä tarvitessaan. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää, mitä akateeminen opiskelu on ja millaisia taitoja se edellyttää

  • ymmärtää opintoihin sitoutumisen vaativan ajan ja osaa suhteuttaa sen omaan arkeensa

  • ymmärtää oman oppimisen reflektoinnin merkityksen, pystyy arvioimaan oppimistaan, opiskelutaitojaan ja voimavarojaan sekä kykenee näiden perusteella kehittämään itseään hyvinvoivana opiskelijana

  • oivaltaa jatkuvan oppimisen merkityksen yksilön elämässä ja osaamisen kehittämisessä. 

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100%. Arviointiperusteet tarkentuvat opintojakson alussa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching