ITAA1001 Italian Grammar 2 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Italian kielen morfologia ja syntaksi.

Suoritustavat

Joko kontaktiopetus tentteineen ja harjoitukset tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti:
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa hyvin italian kielen morfologian ja syntaksin
 • osaa tuottaa normatiivisesti oikeita italian lauseita ja muotoja ja analysoida niitä
 • tunnistaa ja selittää omia ja toisten tekemiä kielioppivirheitä
 • kykenee soveltamaan saamaansa tietoa käytännön kielenkäyttötilanteissa
 • oppii tuntemaan kieliopilliset erot äidinkielensä ja italian välillä

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • ongelmanratkaisutaidot
 • kyky ymmärtää ja hyväksyä kielten ja kulttuurien väliset erot

 • kyky nähdä opiskellut asiat laajemmassa kontekstissa

Description of prerequisites

Perusopintojen kielioppikurssin suoritus.

Compulsory prerequisites

Study materials

Luca Serianni, Grammatica italiana, s. 515-686

Literature

 • Luca Serianni, Grammatica italiana

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, harjoitukset, tentti
Evaluation criteria:
Tenttisuoriutuminen
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjatentti
Evaluation criteria:
Tenttisuoriutuminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoriutuminen
Language:
Italian
Study methods:

Kontaktiopetus, tentti

Study materials:

Luca Serianni, Grammatica italiana, s. 515-686

Literature:
 • Luca Serianni, Grammatica italiana

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoriutuminen
Language:
Italian
Study methods:

Itsenäiset harjoitukset, tentti

Study materials:

Luca Serianni, Grammatica italiana, s. 515-686

Literature:
 • Luca Serianni, Grammatica italiana
No published teaching