ITAP111 Italian Grammar 1 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla käsitellään italian kielen perusrakenteita. Paino on italian kielen verbiopissa. 

Suoritustavat

Joko kontaktiopetus ja harjoitukset tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen/tenttisuoritus.

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti:
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee italian kielen normatiivisen kieliopin rakenteet.
 • tunnistaa ja selittää omia ja toisten tekemiä kielioppivirheitä
 • oppii tuntemaan kieliopilliset erot äidinkielensä ja italian välillä
 • kykenee soveltamaan saamaansa tietoa käytännön kielenkäyttötilanteissa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • ongelmanratkaisutaidot
 • kyky ymmärtää ja hyväksyä kielten ja kulttuurien väliset erot

Additional information

Kielioppi 1 suositellaan suoritettavaksi luentokurssina. Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Study materials

Luca Serianni Grammatica italiana, s. 103-326 ja 379-486, sekä Benvenuto-La Grassa, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia.

Literature

 • Luca Serianni Grammatica italiana, s. 103.326 ja 379-486
 • Benvenuto-La Grassa, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja harjoitukset
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjatentti
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Study methods:

Kontaktiopetus ja harjoitukset

Study materials:
Luca Serianni Grammatica italiana, s. 103-326 ja 379-486, sekä Benvenuto-La Grassa, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia.
Literature:
 • Luca Serianni Grammatica italiana, s. 103.326 ja 379-486
 • Benvenuto-La Grassa, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
Italian
Study methods:

Kirjatentti

Study materials:
Luca Serianni Grammatica italiana, s. 103-326 ja 379-486, sekä Benvenuto-La Grassa, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia.
Literature:
 • Luca Serianni Grammatica italiana, s. 103.326 ja 379-486
 • Benvenuto-La Grassa, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia.
No published teaching