ITAA1000 Literacy A (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan kontrastiivisesti italian kielioppia ja sanastoa kirjallisten harjoitusten avulla. 

Erityyppisten italiankielisten tekstien välittäminen suomen kielelle. Erityyppisten suomenkielisten tekstien välittäminen italian kielelle.

Suoritustavat

Kirjalliset harjoitukset ja tentti. Harjoitustekstit, jotka valmistetaan etukäteen kotona ja tarkastetaan opettajan johdolla. Yksilö- ja ryhmätyötä. Kurssi sisältää monipuolisia kirjoitusharjoituksia kuten, tiivistelmiä ja referaatteja italiaksi/suomeksi. Tekstit valmistetaan etukäteen ja tarkastetaan opettajan johdolla.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden ei tarvitse suorittaa kurssia italiasta suomeen käännöksenä, vaan kurssin suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti:

50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5 

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • kykenee ymmärtämään suhteellisen vaikeita erityyppisiä italiankielisiä tekstejä
 • osaa rakentaa kieliopillisesti korrekteja italiankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta.
 • osaa rakentaa kieliopillisesti korrekteja suomenielisiä lauseita italiankielisen tekstin pohjalta
 • osaa selittää italian kielellä erilaisten suomenkielisten tekstien sisällön
 • osaa selittää suomen kielellä erilaisten italiankielisten tekstien sisällön
 • pystyy kirjoittamaan italiaksi yksinkertaista asiatekstiä, tiivistelmiä ja referaatteja ja osaa käyttää uutta sanavarastoa
 • osaa käyttää syntaktisia rakenteita joustavasti
 • kykenee oivaltamaan tarpeeksi hyvin tekstien tyyliseikkoja

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
 • ryhmätyötaidot
 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
 • kyky ymmärtää, tiivistää ja selittää tekstin sisältö

Additional information

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.

Compulsory prerequisites

 • Prerequisite group 1
 • OR
 • Prerequisite group 2
  • ITAP123 Literacy 1 (3 cr)Not published for this curriculum period
  • ITAP124 Literacy 2 (3 cr)Not published for this curriculum period

Study materials

Kurssivihko

Completion methods

Method 1

Description:
Kirjalliset harjoitukset ja tentti. Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
Italian
Study methods:

Kontaktiopetus, kirjalliset harjoitukset, tentti

Study materials:

Kurssivihko

Teaching