ITAP1000 Literacy (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kursilla harjoitellaan italiankielisen asiaproosan sisällön välittämistä suomen kielelle sekä suomenkielisen asiaproosan sisällön välittämistä italian kielelle.

Suoritustavat

Kurssilla harjoitellaan kontrastiivisesti italian kielioppia ja sanastoa. Kirjalliset harjoitukset ja tentti. Harjoitustekstit, jotka valmistellaan kotona ja käsitellään tunnilla. Yksilö- ja ryhmätyötä. Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. 

Niiden, joiden äidinkieli ei ole suomi on neuvoteltava kurssin suoritustavasta opettajan kanssa.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti:
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • kykenee ymmärtämään erityyppisiä yleisluontoisia italiankielisiä tekstejä.
  • kykenee löytämään italiankielisistä teksteistä keskeisen sisällön ja kirjoittaa referaatteja hyvälle suomen kielelle.
  • osaa rakentaa kieliopillisesti korrekteja italiankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta
  • osaa selittää italian kielellä erilaisten suomenkielisten tekstien sisällön
  • pystyy kirjoittamaan italiaksi yksinkertaista asiatekstiä, tiivistelmiä ja referaatteja ja osaa käyttää uutta sanavarastoa.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • ryhmätyötaidot
  • kyky ymmärtää, tiivistää ja selittää tekstin sisältö
  • kyky kriittiseen ajatteluun
  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

Additional information

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta. 

Study materials

Harjoitusmonisteet

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, kirjalliset harjoitukset, tentti
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
Italian
Study methods:

Kurssilla harjoitellaan kontrastiivisesti italian kielioppia ja sanastoa. Kirjalliset harjoitukset ja tentti. Harjoitustekstit, jotka valmistellaan kotona ja käsitellään tunnilla. Yksilö- ja ryhmätyötä. Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. 

Study materials:

Harjoitusmonisteet

Teaching