HYVY002 Adult student's academic learning ability (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

 • Minäpystyvyys ja itsemyötätunto
 • Akateemiset opiskelutaidot: lukeminen ja kirjoittaminen
 • Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö
 • Stressi ja palautuminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelijalla on perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen
 • opiskelija tunnistaa käsityksiä itsestään oppijana ja osaa soveltaa itsereflektointia opiskelussa 
 • opiskelijalla on valmiudet kehittää opiskelutaitojaan
 • opiskelijalla on keinoja yhdistää opiskelu muuhun elämään ja käsitellä mahdollisia kuormittavia tilanteita
 • opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kannalta

Additional information

Suoritustavat 

Osallistuminen opetukseen: verkkokurssi 2 op

 • verkko-opetus ja verkkotyöskentely 12 t
 • luentotallenteet 3 t
 • kirjalliset tehtävät

Study materials

 • luentotallenteet
 • verkko-opetukseen liittyvä oheismateriaali
 • tehtäviin liittyvä oheismateriaali

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin arvioiminen hyväksytyksi edellyttää reaaliaikaiseen verkko-opetukseen ja verkkotyöskentelyyn osallistumista sekä kirjallisten tehtävien tekemistä. Kurssi arvioidaan hylätyksi, jos reaaliaikaiseen verkko-opetukseen ja verkkotyöskentelyyn ei ole osallistuttu TAI poissaoloa ei ole korvattu korvaavalla tehtävällä tai kaikkia kirjallisia tehtäviä ei ole tehty.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching