HTKA114 Game Project (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Digitaalisen pelin kehittämistä tiimissä. Kurssille on erillinen haku.

Description

Opintojaksolla perehdytään pelisuunnittelun eri osa-alueisiin ja suunnitellaan monitieteisissä projektiryhmissä digitaalinen peli, josta toteutetaan vähintään pelattava prototyyppi. Toteutustekniikat valitaan ryhmäkohtaisesti pelisuunnitelman tarpeiden ja osallistujien osaamisen mukaan.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee pelikehityksen prosessin ja pelikehityksen osa-alueita
- hallitsee jonkin pelikehityksen osa-alueen työvälineitä
- osaa soveltaa projektinhallinnan menetelmiä ja työkaluja omaan työskentelyynsä

Additional information

Kurssille on erillinen haku yleensä edellisen lukukauden lopussa

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Description:
Kurssille on erillinen haku. Hakuohjeet päivittyvät toteutuksen tietojen yhteyteen.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen, projektityöskentely, projektin lopputuote, itsearviointi.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, työpajat, ja projektityöskentely.

Teaching