ESPA1071 Literature of Spanish-speaking countries in the 20th century (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan Espanjan ja espanjankielisen Amerikan 1900-luvun kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin sekä perehdytään kolmeen kaunokirjalliseen teokseen.

Suoritustavat

Tenttisuoritus.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet 

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.

Learning outcomes

Opiskelija tuntee Espanjan nykykirjallisuuden ja sen taustan. 

Opiskelija tuntee espanjankielisen Amerikan nykykirjallisuutta ja sen taustaa. Opiskelija perehtyy espanjankielisen Amerikan kirjallisuuden historiaan, etenkin nykyhistoriaan (1900-luku) ja sen merkittävimpiin teoksiin.

Additional information

EXCHANGE STUDENTS: B2 LEVEL IN SPANISH. Contact sergio.s.rodriguez-flores@jyu.fi prior enrolment.

Study materials

CABRALES, J.M. Y HERNÁNDEZ, G. LITERATURA ESPAÑOLA Y LATINOAMERICANA 1. ISBN: 9788497 784986

Opiskelija kirjoittaa arvioinnit kahdesta kaunokirjallisesta teoksesta.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjatentti Arvosanakohtaiset arviointiperusteet 5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching