ESPP1051 LITERATURE IN SPANISH: FROM THE MIDDLE AGES TO THE NEOCLASSICISM (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssi antaa perustiedot Espanjan ja espanjankielisen Amerikan kirjallisuudesta.

Suoritustapa

Kirjatentti esseineen. Opiskelija kirjoittaa arvioinnin kolmesta kaunokirjallisesta teoksesta.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- tuntee Espanjankielisten maiden kirjallisuushistorian suuret linjat.
- tuntee Espanjan ja espanjankielisen Amerikan kirjallisuushistorian suuret linjat ja kirjallisuuden suuntaukset ja tärkeimmät kirjailijat.

Study materials

CABRALES, J.M. Y HERNÁNDEZ, G. LITERATURA ESPAÑOLA Y LATINOAMERICANA 1. ISBN: 9788497 784979

Opiskelija kirjoittaa arvioinnit kolmesta kaunokirjallisesta teoksesta.

Literature

  • CABRALES, J.M. Y HERNÁNDEZ, G. LITERATURA ESPAÑOLA Y LATINOAMERICANA 1. ISBN: 9788497 784979

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjatentti esseineen ja ennakkotehtävineen. Arvosanakohtaiset arviointiperusteet 5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching