ESPA1061 Modern history, geography and society of Spanish-speaking countries (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kurssikirjallisuuteen tutustumalla Espanjan ja espanjankielisen Amerikan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Suoritustavat

Tenttisuoritus

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.

Learning outcomes

Opiskelija tuntee Espanjan kehityksen. 

Opiskelija tuntee espanjalaisen Amerikan kehityksen. Kurssilla perehdytään espanjalaisen Amerikan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.
Opiskelijalla on yleiskäsitys Latinalaisen Amerikan poliittisesta ja kulttuurisesta kehityksestä.
Opiskelija kykenee tulkitsemaan keskeisimmät historiaa koskevat kulttuuriviitteet latinalaisamerikkalaisissa teksteissä.

Additional information

EXCHANGE STUDENTS: B2 LEVEL IN SPANISH. Contact sergio.s.rodriguez-flores@jyu.fi prior enrolment.

Study materials

LÓPEZ MORENO, C. ESPAÑA CONTEMPORÁNEA. ISBN: 978 84 9778 611 9

J. PAREDES, Historia contemporánea de España. siglo XX, ISBN: 9788434469327; M. TUÑÓN DE LARA, La España del siglo XX, ISBN:9788446011057; Sanomalehtien artikkeleita ja audiovisuaalista materiaalia, opettajan ohjeiden mukaan

J. DEL ALCÁZAR, Historia actual de América Latina, 1959-2009, ISBN: 9788499859514; C. MALAMUD, América Latina, siglo XX: La búsqueda de la Democracia, ISBN: 84-7738-144-5; T. HALPERIN, Historia de la Contemporánea de América Latina, ISBN: 9788420676135.

J. DEL ALCÁZAR, Historia actual de América Latina, 1959-2009, ISBN: 9788499859514; C. MALAMUD, América Latina, siglo XX: La búsqueda de la Democracia, ISBN: 84-7738-144-5; T. HALPERIN, Historia de la Contemporánea de América Latina, ISBN: 9788420676135, según las instrucciones del profesor.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjatentti Arvosanakohtaiset arviointiperusteet 5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching