ESPP1041 History and Geography of Spain and Spanish-speaking Countries (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssi antaa perustiedot Espanjan ja espanjankielisen Amerikan historiasta ja maantieteestä.

Suoritustavat 

Tenttisuoritus esseineen., Tenttiin on materiaalit ja ennakkotehtävät kurssitilassa. 

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- tuntee Espanjan ja espanjankielisen Amerikan historian ja kulttuurin tärkeimmät vaiheet, keskeiset aikakaudet, suuntaukset ja henkilöt.
- tunnistaa historiallisten tapahtumien vaikutukset nyky-yhteiskunnan kehittymiseen

Study materials

Kirjatentti. ROLDÁN, J.M. Historia de España, ISBN: 84-85786-64-5; ja espanjankielistä Amerikkaa koskeva artikkelikokoelma opettajan ohjeiden mukaan.


Literature

  • AUTHORS, HISTORIA DE ESPAÑA, ISBN: 978-8478610679

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjatentti Arvosanakohtaiset arviointiperusteet 5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching