ESPA1011 Advanced Grammatic and Phonetic Aspects in Spanish (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään syvemmin taivutusmorfologiaan ja verbien rektio- ja valenssi-järjestelmään sekä pedagogiseen ja korrektiiviseen kielioppiin. Kehitetään ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ja analyyttistä ajattelua.

Kurssilla tavoitellaan asiantuntijatyössä vaadittavaa teoreettista ja käytännön osaamista espanjan kielen standardiääntämyksen osalta. Tutustutaan espanjan kielen äänteisiin ja äänneyhdistelmiin, sekä sovelletaan opittua oman ääntämisen kehittämiseen ja puheen sujuvuuteen. 

Suoritustavat

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta. Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti. Tentti koostuu analyysiosasta ja kielentuottamisosasta. Molemmista osista on saavutettava vähintään 50% maksimipistemäärästä. 

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet 

50,0-67,5%: arvosana 1 67,6-76,0%: arvosana 2 76,1-84,5%: arvosana 3 84,6-93,0%: arvosana 4 93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

-  tuntee espanjan kielen verbijärjestelmän morfologian ja syntaksin keskeiset ilmiöt ja osaa kuvata niitä espanjaksi

- osaa analysoida ja kuvata asiatekstille ominaisia rakenteita ja tuottaa kieliopillisesti hyväksyttävää asiatekstiä

- tuntee perustiedot espanjan kielen fonologisesta järjestelmästä, johon espanjan kielen ääntämys perustuu.

- osaa ääntämisharjoitusten pohjalta toteuttaa kaikki espanjan foneemit erilaisine allofoneineen sekä tavallisimmat intonaatiomallit.

Additional information

ECHANGE STUDENTS: B2/C1 LEVEL IN SPANISH. Contact sergio.s.rodriguez-flores@jyu.fi prior enrolment.

Recommended prerequisites

Study materials

S. DE LA TORRE, Gramática básica para el uso del español, ISBN:978-951-39-4522-0

PALENCIA, R. & ARAGONÉS, L., Gramática de uso del español: Teoría y práctica C1-C2, ISBN: 978-8467521092

FRANCO, J.R., NUÑO, M.P. FONÉTICA NIVEL AVANZADO B2 CON SOLUCIONES + CD, ISBN: 978-8466778411

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuttava 80%:iin opetuksesta. Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti. Tentti koostuu analyysiosasta ja kielentuottamisosasta. Molemmista osista on saavutettava vähintään 50% maksimipistemäärästä. Arvosanakohtaiset arviointiperusteet 50,0-67,5%: arvosana 1 67,6-76,0%: arvosana 2 76,1-84,5%: arvosana 3 84,6-93,0%: arvosana 4 93,1-100%: arvosana 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching