ESPP1011 Grammatic and Phonetic Aspects in Spanish (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan aiemmin hankittua tietoa espanjan kielen nomiinien ja verbien käytöstä lauseyhteydessä.
Samalla kehitetään kieliopillisen tiedon tiedonhankinnan taitoja.

Kurssilla tutustutaan espanjan kielen äänteisiin ja äänneyhdistelmiin, sekä sovelletaan opittua oman ääntämisen kehittämiseen ja puheen sujuvuuteen.
Kielistudiossa suoritettavia ääntämisharjoituksia. Fonetiikkaa käsitellään siinä määrin kuin se tukee oikean ääntämistavan oppimista.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen ja lopputentti.

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet Osallistuttava 80%:iin opetuksesta. Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti. Tentti koostuu analyysiosasta ja kielentuottamisosasta. Molemmista osista on saavutettava vähintään 50% maksimipistemäärästä. Kertauskuulustelu jossä ääntämista arvioidan tärkeimpien osa-alueiden osalta (soinnilliset klusiilit, vocaalit ja elokuution sujuvuus) 

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

 50,0-67,5%: arvosana 1 67,6-76,0%: arvosana 2 76,1-84,5%: arvosana 3 84,6-93,0%: arvosana 4 93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- hallitsee espanjan kielen normatiivisen kieliopin rakenteet
- on saanut valmiudet kielen rakenteen kuvaamiseen ja analysointiin
- on oppinut tuntemaan kieliopilliset erot äidinkielensä ja espanjan välillä
- kykenee soveltamaan saamaansa tietoa käytännön kielenkäyttötilanteissa

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ääntää standardiespanjaa hyvin ja tuntee espanjan kielen äännerakenteen.

Study materials

S. DE LA TORRE, Gramática básica para el uso del español, ISBN:978-951-39-4522-0

PALENCIA, R. & ARAGONÉS, L., Gramática de uso del español: Teoría y práctica C1-C2, ISBN: 978-8467521092

FRANCO, J.R., NUÑO, M.P. FONÉTICA NIVEL AVANZADO B2 CON SOLUCIONES + CD, ISBN: 978-8466778411

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointiperusteet Osallistuttava 80%:iin opetuksesta. Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti. Tentti koostuu analyysiosasta ja kielentuottamisosasta. Molemmista osista on saavutettava vähintään 50% maksimipistemäärästä. Kertauskuulustelu jossä ääntämista arvioidan tärkeimpien osa-alueiden osalta (soinnilliset klusiilit, vocaalit ja elokuution sujuvuus) Arvosanakohtaiset arviointiperusteet 50,0-67,5%: arvosana 1 67,6-76,0%: arvosana 2 76,1-84,5%: arvosana 3 84,6-93,0%: arvosana 4 93,1-100%: arvosana 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching