SLOAIN Intermediate Studies in Slovak Language and Culture as Optional Studies (35–45 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Slovakin aineopinnoissa tutustutaan slovakin kielen kehitykseen, syvennetään tietoja slovakialaisesta yhteiskunnasta, historiasta sekä kirjallisuudesta. Slovakin kielen opinnot voi yhdistää muihin humanistisen tiedekunnan aineisiin, erityisesti muihin kieliin, mutta myös esim. filosofiaan, valtio-oppiin tai taloustieteisiin.

Slovakin aineopintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit on tarkoitettu suoritettavaksi pääasiassa opiskelijavaihdon yhteydessä Slovakiassa. Aineopintojen minimilaajuus on 35 op, mutta opiskelija voi halutessaan suorittaa kurssin SLOA300 Valinnainen kurssi 5 op ja kurssilla MONA 1000 Johdatus diskurssintutkimukseen 5 op , jolloin aineopintojen laajuudeksi tulee 45 op.

Learning outcomes

Slovakin kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija (perusopintojen osaamistavoitteiden lisäksi)
• on hankkinut vankan kieliopin tuntemuksen lisäksi hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon
• osaa käyttää slovakkia joustavasti työ- ja arkielämän haastavimmissakin viestintätilanteissa
• on syventänyt tietonsa slovakialaisesta yhteiskunnasta, historiasta sekä kirjallisuudesta
• osaa toimia kieli-, viestintä- ja kulttuuriasiantuntijuutta vaativissa työtehtävissä

Description of prerequisites

Slovakin kielen ja kulttuurin perusopinnot.

Structure

Select 35–45 cr