SLOA102 Written Communication (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Suoritustavat

Suoritetaan kirjallisen viestinnän kurssi Slovakiassa.

Arviointiperusteet

Slovakiassa suoritettava tentti.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee slovakin kirjallisen diskurssin erityispiirteitä
- osaa tuottaa erilaisia tekstityyppejä slovakin kielellä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching