PEOPER Basic Studies in Family Studies (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Perheopintojen perusopintokokonaisuus koostuu viidestä opintojaksosta:

PEOP010 Johdatus perheopintoihin 5 op
PEOP020 Perhe ja yksilö 5 op
PEOP030 Perhe ja kasvatus 5 op
PEOP040 Perhe ja yhteiskunta 5 op
PEOP050 Valinnaiset perheopinnot 5op

Learning outcomes

Perheopinnot välittävät opiskelijoille eri tieteenaloilla syntyvää ajankohtaista tietoa perheestä. Opinnot antavat välineitä ymmärtää perhettä sekä sen suhteita yhteiskuntaan ja yksilöön. Perheopintojen perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

- tuntee monitieteisen perhetutkimuksen keskeiset käsitteet ja lähestymistavat
- osaa tarkastella perhettä eri perheenjäsenten, perhekokonaisuuden ja yhteiskunnan näkökulmista
- osaa jäsentää perheeseen liittyviä ilmiöitä käsitteellisesti ja teoreettisesti
- tuntee uutta, suomalaista perhettä koskevaa tutkimustietoa ja pystyy liittämään sen ajankohtaiseen, perheestä käytävään keskusteluun

Structure

Select all (25 cr)