YJOA2110 Human Resource Management (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat
Strateginen henkilöstöjohtaminen
Vastuullinen henkilöstöjohtaminen
Henkilöstöjohtamisen käytännöt
Organisaatiokulttuuri ja muutos
Johtajuus ja esimiestyö
Työelämän suhteet

Suoritustavat

JSBE: Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 1.-2. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa)

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• selittää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, keskeiset teoriat ja niiden yhteyden henkilöstöjohtamiseen käytännössä
• kuvata vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet
• selittää henkilöstöjohtamisen käytännöt
• eritellä, arvioida ja vertailla henkilöstöjohtamisen rooleja
• arvioida omaa kiinnostusta henkilöstöjohtamisen työhön
• arvioida henkilöstöjohtamisen merkitystä organisaatioiden toiminnassa ja tutkimuksellisesti

Description of prerequisites

YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet

Study materials

Oppimateriaalit tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Literature

  • Viitala, R. (uusin saatavilla oleva painos). Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita.; ISBN: 978-951-37-6358-9

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching